معرفی

مشخصات فردی

ایمان محمدپور نیک بین

نام - نام خانوادگی : ایمان   محمدپور نیک بین

پست الکترونیکی : nikbin@iaurasht.ac.ir, iman.nikbin61@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران - عمران
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران - سازه
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران - سازه (به راهنمایی دکتر مرتضی حسینعلی بیگی استادیار دانشگاه صنعتی بابل و دکتر محمد تقی کاظمی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف)

سوابق اجرایی

شهردار سیاهکلعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن بتن آمریکا ACIتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389

ایمان محمدپور نیک بین
ایمان محمدپور نیک بین

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^